Basisschool Het Kompas – Sint Gilis Waas neemt nieuwbouw in gebruik

Basisschool Het Kompas heeft een fraaie nieuwbouw neergezet van zo’n slordige 1.500 vierkante meter groot.
Op het gelijkvloers is een refter, polyvalente ruimte en een lokaal voor de voor- en naschoolse opvang.
Verder zijn er een keuken en sanitair blok, een grote leraarskamer, een administratieve ruimte en een bureel voor de directeur.
Op de bovenverdieping zijn vijf klaslokalen en drie kleinere lokalen voor levensbeschouwelijke vakken.

De Kock bvba stond in voor de uitbreiding van de huidige stookplaats en integratie van de regeling.
Aanvullend werd het nieuwbouwgedeelte voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem ten behoeve van een optimale luchtkwaliteit.